DuPont Nutrition Bioscience Aps / IFF: Afgørelse om at tilbygning til oplag af kemikalier ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

26-04-2023

Miljøstyrelsen har afgjort at DuPont Nutrition Bioscience Aps, Tårnvej 25, 7200 Grindsted ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for tilbygning til oplag af kemikalier i palletanke.

Klage skal være modtaget senest den 24. maj 2023.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs screeningsafgørelsen for DuPont Nutrition Bioscience ApS / IFF

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.