Crossbridge Energy A/S: Miljøgodkendelse

18-04-2023

Miljøstyrelsen har givet Crossbridge Energy A/S miljøgodkendelse til oprensning af CAT2B og CAT3.

Klage skal være modtaget senest den 17. maj 2023.

Miljøgodkendelse

- Læs miljøgodkendelsen for Crossbridge Energy A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.