Chr. Olesen Synthesis A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

21-04-2023
Miljøtilladelse

Miljøstyrelsen har afgjort, at Chr. Olesen Synthesis A/S, Kanalholmen 8-12 Hvidovre kan foretage erstatte 3 ældre 20 fods kølecontainere, med 4 nye 40 fods kølecontainere, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 19. maj 2023.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

- Læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Chr. Olesen Synthesis A/S 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.