Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

25-04-2023

Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein, Sønderupvej 26, 6920 Videbæk kan foretage installation af anlæg til tekniskvand, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Klage skal være modtaget senest den 23. maj 2023.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

- Læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Arla Foods Ingredients Group P/S

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.