Afgørelse om ændring af foranstaltning - Norddjurs Kommune, o8802

24-04-2023
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Norddjurs Kommune kan gennemføre foranstaltningerne ”etablering af træer”, ”restaurering” og ”udlægning af groft materiale” i stedet for de planlagte foranstaltninger ”udskiftning af bundmateriale”, ”restaurering” og ”udlægning af groft materiale” i Gjersing Bæk, o8802.

Afgørelse - Norddjurs Kommune, o8802