Aalborg Forsyning, Nordjyllandsværket A/S: Miljøgodkendelse

17-04-2023

Miljøstyrelsen har givet Aalborg Forsyning, Nordjyllandsværket A/S miljøgodkendelse til etablering og drift af et havvandspumpeanlæg.
Klage skal være modtaget senest den 15. maj 2023.

Miljøgodkendelse

I varmepumpeanlægget afkøles havvand indirekte med kølevæske, der strømmer i rør.

Havvandsvarmepumpeanlægget består af en bygning med varmepumper, som med rør forbindes til et havvandsindtag. Varmepumpeanlægget drives af el og producerer fjernvarme ved at trække energi ud af havvandet og derved nedkøles havvandet lokalt ved udløbet i Limfjorden.

Projektet omfatter et havvandsvarmepumpeanlæg på 150 MW.

Havvandsvarmepumpeanlægget placeres ved Nordjyllandsværket på Nefovej og vil blive drevet af Aalborg Forsyning.

- læs miljøgodkendelsen for Nordjyllandsværket A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.