Espoo - høring om atomkraftværk i Polen

23-09-2022
Espoo Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget høring om et atomkraftværk i Polen.

Danmark modtager informationen, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om projektet

De polske myndigheder er i gang med at miljøvurdere etableringen af et nyt atomkraftværk i områderne omkring Choczewo/Gniewino and Krokowa. Atomkraftværket vil have en kapacitet på op til 3750 MWe. 

 

Høringsmaterialet findes nedenfor:

EN_Decision on transboundary EIA_22.09.2015.pdf

EN_Information on the EIA procedure.pdf

EN_Decision on scope of the EIA report_25.05.2016.pdf

EN_Letter to the Affected Parties_EIA documentation.pdf

 

 

Bemærkninger til projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I har bemærkninger til atomkraftværket i Polen med tilhørende miljøkonsekvensrapport kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2022-14364 senest den 14. dec. 2022.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne