Novo Nordisk Pharmatech A/S: Miljøgodkendelse

17-03-2022

Miljøstyrelsen har givet Novo Nordisk Pharmatech A/S miljøgodkendelse til etablering af produktion af enzymet Enterokinase. Miljøgodkendelsen er uden nye vilkår da den er givet som supplement til miljøgodkendelsen af 1. juli 2009
Klage skal være modtaget senest den 14. april 2022.

Miljøgodkendelse

Novo Nordisk Pharmatech A/S har i fabrikkerne F8 og F11 etableret multiline produktion, hvor forskellige proteiner forbehandles og oprenses.

Produktion af enzymet Enterokinase vil foregå i de nævnte fabrikker.

Råvarer og procestrin er i forvejen kendt og anvendes allerede på fabrikken.

- Læs miljøgodkendelsen for Novo Nordisk  Pharmatech A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.