Novo Nordisk, Kalundborg: Miljøgodkendelse

31-03-2022

Miljøstyrelsen har givet Novo Nordisk, Hallas Allé 1, Kalundborg, miljøgodkendelse til udvidelser af driften i bygning BD.
Klage skal være modtaget senest den 28. april 2022.

Miljøgodkendelse

I bygning BD produceres diabetesmedicin. Produktionen udvides i bygningen og med enkelte rørforbindelser m.v. uden for bygningen.

- læs miljøgodkendelsen for Novo Nordisk

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.