Novo Nordisk A/S, Hillerød: Miljøgodkendelse

16-03-2022

Miljøstyrelsen har givet Novo Nordisk, Brennum Park 1, 3400 Hillerød miljøgodkendelse til etablering af ny montage/pakkelinje i 25A, samt ny tilbygning til eksisterende lager.

Klage skal være modtaget senest den 13. april 2022.

Miljøgodkendelse uden nye vilkår

Til etablering af ny montage/pakkelinje i 25A, samt ny tilbygning til eksisterende lager. 

- Læs miljøgodkendelsen for Novo Nordisk A/S, Hillerød

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.