Nordjyllandsværket A/S Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

14-03-2022

Miljøstyrelsen har givet Nordjyllandsværket A/S miljøgodkendelse til etablering af et Kyoto Heatcubeanlæg på Nefovej 50, 9310 Vodskov. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 11. april 2022.

Miljøgodkendelse

Anlægget består af et termisk varmelager, der benytter el som varmekilde og lagrer energi i 6 tanke med smeltet salt.

HeatCube-anlægget tilsluttes fjernvarmenettet samt elforsyning via transformere placeret i forbindelse med anlægget og vand (deionat). 

Anlægget forsynes fra det eksisterende elektricitetsnet på Nordjyllandsværkets område, og det forventes at elektricitetsforbruget ved maksimal last vil være op til ca. 6 MW.

- Læs miljøgodkendelsen for Nordjyllandsværket A/S

Ikke krav om miljøvurdering
Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.

§ 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.