Kredsløb A/S: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

23-03-2022

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Kredsløb Affaldsenergi A/S og Kredsløb Halmenergi A/S, Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N. Virksomhederne har en samlet miljøgodkendelse, da de er teknisk-forureningsmæssigt forbundet. Miljøgodkendelsen er dog opdelt i 2 dokumenter, der henholdsvis relaterer sig til affaldsenergianlægget og halmenergianlægget.
Klage skal være modtaget senest den 20. april 2022

Revurdering

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøstyrelsen har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende. Enkelte vilkårsændringer meddeles efter §33.

- læs afgørelse om revurdering og miljøgodkendelse - Affaldsenergi

- læs afgørelse om revurdering og miljøgodkendelse - Halmenergi

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.