I/S Amager Ressourcecenter: Afgørelse om ingen miljøgodkendelsespligt og ikke krav om miljøkonsekvensrapport

28-03-2022

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse for I/S Amager Ressourcecenter, Vindmøllevej 6, 2300 København S om, at der ikke er krav om miljøgodkendelse af et forsøg med forbrænding af konfiskeret fyrværkeri.
Klage skal være modtaget senest den 25. april 2022.

Ikke krav om miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af de fremsendte oplysninger vurderet, at Amager Ressourcecenter kan udføre et forsøg med forbrænding af konfiskeret fyrværkeri på virksomhedens anlæg til forbrænding af affald uden, at der skal meddeles miljøgodkendelse.

- læs afgørelsen for Amager Ressourcecenter

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen