Ejvind Larsen Vognsegård: Afgørelse om afslutning på miljøskadesag i Tuse Å-systemet

25-03-2022

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om afslutning af miljøskadesag i Tuse Å-systemet.
Klage skal være modtaget senest den 22. april 2022.

Afgørelse om afslutning på miljøskadesag i Tuse Å-systemet

Miljøstyrelsen meddelt afgørelsen om afslutning af miljøskadesag i Tuse Å-systemet.

Miljøskaden skyldtes brud på rør som resulterede i, at ca. 100 tons gødning blev udledt til Tuse Å-systemet. Målinger af tilstanden i Tuse Å-systemet har efterfølgende vist, at den udførte umiddelbare indsats har reduceret den negative påvirkning. På baggrund af målingerne meddeler Miljøstyrelsen afgørelse om, at der ikke skal gennemføres yderligere afhjælpende foranstaltninger, herunder ikke kompenserende afhjælpende foranstaltninger.

- Læs afgørelse om afslutning af miljøskadesag i Tuse Å-systemet

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger