Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein: Miljøgodkendelse

30-03-2022

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein, Sønderupvej 26, 6920 Videbæk, miljøgodkendelse til etablering af nye ultrafiltreringsfaciliteter samt udvidelse af et eksisterende isvandsanlæg.
Klage skal være modtaget senest den 27. april 2022.

Miljøgodkendelse

Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein, Sønderupvej 26, 6920 Videbæk ønsker at etablere nye ultrafiltreringsfaciliteter samt udvide et eksisterende isvandsanlæg.

- læs miljøgodkendelsen for Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.