Afgørelse om at skovrejsningsprojekt ved Aabybro og Biersted i Jammerbugt Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

17-03-2022
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har afgjort at Naturstyrelsen Vendsyssel ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for skovrejsning på arealer ved Aabybro og Biersted i Jammerbugt Kommune

En eventuel klage skal være modtaget senest den 19. april 2022.

Skovrejsningsprojektet har grundvandssikring som primært formål, men bygherre oplyser, at naturmæssige og rekreative forhold også vil tilgodeses som sekundære formål. Der stræbes efter at skabe en bynær skov for lokalområdet Aabybro-Biersted og binde eksisterende og nye skov- og naturarealer sammen. Projektet sker på baggrund af en samarbejdsaftale mellem Aabybro Vand, Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen Vendsyssel.

Afgørelsen om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, er truffet på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21. Al relevant materiale kan tilgås nedenfor:

Journal nr.: 2021 - 39924

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.

En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 19-04-2022, da klagefristen skal forlænges til den næstkommende hverdag ved helligdag.