TripleNine Esbjerg A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

12-05-2022

Miljøstyrelsen har givet TripleNine Esbjerg A/S miljøgodkendelse til etablering af en testproduktion af mel på basis af marine råvarer. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Klage skal være modtaget senest den 9. juni 2022.

Miljøgodkendelse

TripleNine Esbjerg A/S har fået miljøgodkendelse til etablering af en testproduktion af mel på basis af marine råvarer, fx muslinger, tang, søstjerner etc.

 

- Læs miljøgodkendelsen for TripleNine Esbjerg A/S

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021. 

§ 21, stk. 2.

 

- læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.