Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i den centrale danske Nordsø

27-05-2022

Energistyrelsen meddeles hermed tilladelse til efterforskning efter råstoffer i efterforskningsområde 2022-28478 beliggende i den centrale danske Nordsø.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017.

Tilladelsen er gældende fra den 27. maj 2022 til og med den 26. maj 2023.

Tilladelsen kan ses via nedenstående link:

Efterforskningstilladelse – 2022-28478

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 12 i lov nr. 2379 af 14. december 2021 om projektering og anlæg af en energiø i Nordsøen.