Stena Recycling A/S Grenaa: Afgørelse om at etablering af renseanlæg med tilhørende buffertank ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

12-05-2022

Miljøstyrelsen har afgjort at Stena Recycling A/S, Banemarksvej 40, 2605 Brøndby ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering af renseanlæg med tilhørende buffertank ved Stena Recycling A/S Grenaa, Plutovej 3, 8500 Grenaa.

Klage skal være modtaget senest den 9. juni 2022.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs screeningsafgørelsen inkl. screeningsskema for Stena Recycling A/S Grenaa

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.