Silkeborg Genbrug og Affald A/S på Affaldscenter Tandskov: Tillægsgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

31-05-2022

Miljøstyrelsen har givet Silkeborg Genbrug og Affald A/S tillægsgodkendelse til etablering af midlertidigt oplag af husstandsindsamlede miljøkasser med farligt affald på Affaldscenter Tandskov, Tandskovvej 17c, 8600 Silkeborg.
Klage skal være modtaget senest den 28. juni 2022.

Tillægsgodkendelse

Godkendelse til midlertidigt oplag af husstandsindsamlede miljøkasser med farligt affald. Miljøkasserne opbevares under halvvtag og på en spildbakke og området kan låses af. Det er kun midlertidigt opbevaring indtil miljøkasserne fragtes videre til et godkendt modtageranlæg.

- læs miljøgodkendelsen for Affaldscenter Tandskov

Afgørelse om ingen VVM-pligt

Det ansøgte er screenet for VVM-pligt iht. bilag 2 punkt 13a, og ikke fundet VVM-pligtigt

- læs afgørelsen for Affaldscenter Tandskov

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.