Novozymes A/S Bagsværd: Miljøgodkendelse

11-05-2022

Miljøstyrelsen har givet Novozymes A/S Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd miljøgodkendelse til etablering ændring af afkast i bygning 6P.
Klage skal være modtaget senest den 08. juni 2022.

Miljøgodkendelse

Nærværende projekt omhandler godkendelse til renovering af ventilations og afkastsystemet i bygning 6P. Renoveringen skal ses, som et led i processen mod klargøring til et efterfølgende projekt, der kommer til, at omhandle etablering af en spraytørringsproces i bygning 6P.

- Læs miljøgodkendelsen for Novezymes A/S Bagsværd

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.