Novo Nordisk, Kalundborg: Miljøgodkendelse

16-05-2022

Miljøstyrelsen har givet Novo Nordisk, Hallas Allé 1, Kalundborg, miljøgodkendelse til etablering af en ny bygning GB til teknisk finrensning.
Klage skal være modtaget senest den 13. juni 2022.

Miljøgodkendelse 

Novo Nordisk opfører en ny bygning inde på det eksisterende virksomhedsområde. Her foretages teknisk finrensning af produkter, som har tilsvarende sammensætning og egenskaber som de lægemidler, der fremstilles og renses på virksomheden.

- Læs miljøgodkendelsen for Novo Nordisk A/S, Kalundborg

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.