Novo Nordisk A/S, Bagsværd: Miljøgodkendelse

31-05-2022

Miljøstyrelsen har givet Novo Nordisk A/S, Bagsværd, miljøgodkendelse til at øge produktionen i bygning 1T.
Klage skal være modtaget senest den 28. juni 2022.

Miljøgodkendelse 

I bygning 1T vil fremover blive oprenset en del af de testingredienser, som hidtil har været produceret, men i større mængder.

- Læs miljøgodkendelsen for Novo Nordisk A/S, Bagsværd

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.