LEO Pharma A/S, Ballerup: Miljøgodkendelse

06-05-2022

Miljøstyrelsen har givet LEO Pharma A/S, Ballerup, Industriparken 55, 2750 Ballerup miljøgodkendelse til etablering af anlæg til tømning af testbeholdere.
Klage skal være modtaget senest den 3. juni 2022.

Miljøgodkendelse

LEO Pharma A/S, Ballerup modtager fra Irland testbeholdere med n-butan eller dimethylether. Der er givet miljøgodkendelse til etablering af et anlæg til tømning af testbeholderne efter endt analysering.

- Læs miljøgodkendelsen for LEO Pharma A/S, Ballerup

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.