KMT KABEL DANMARK A/S: Tidsbegrænset miljøgodkendelse til behandling af klinisk risikoaffald

30-05-2022

Miljøstyrelsen har givet KMT KABEL DANMARK A/S, Stenlillevej 26, 4295 Stenlille miljøgodkendelse til fortsat drift af pilotanlæg til behandling af klinisk risikoaffald med henblik på genanvendelse af plast, metal og glas.
Klage skal være modtaget senest den 27. juni 2022.

Miljøgodkendelse

KMT ønsker med pilotprojektet at opnå erfaring med behandling af klinisk risikoaffald og genanvendelse af emballage fra medicinalvareindustrien. Når det kliniske risikoaffald er steriliseret, viderebehandles i shredder og sorteringsanlæg med henblik på genanvendelse af plast og metal, samt i mindre omfang glas.

Nærværende miljøgodkendelse er en tidsbegrænset (6 mdr.) tillægsgodkendelse omfattet af listepunkterne K201 – nyttiggørelse af farligt affald, K206 – nyttiggørelse af ikke farligt affald og K218 behandling af metalaffald i shredder.

- Læs miljøgodkendelsen for KMT Kabel Danmark A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.