Kalundborg Refinery A/S: Miljøgodkendelse

30-05-2022

Miljøstyrelsen har givet Kalundborg Refinery A/S miljøgodkendelse til midlertidig flytning af manifold på pier E.
Klage skal være modtaget senest den 27. juni 2022.

Miljøgodkendelse

Pier E er under reparation og forventes tidligst færdig til juni/juli 2022. Der er tale om en udfordrende reparation, som kan forlænge perioden hvor Pier E ikke kan anvendes som oprindeligt. Derfor har Raffinaderiet om at etablere en slange løsning for modtagele af crude på Pier E samt flytning af fortøjringen af skibene på Pier E.

- Læs miljøgodkendelsen for Kalundborg Refinery A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.