Espoo - Notifikation om ændring af områdeplan og bebyggelsesplan vedr. solcellepark i Harrislee, Tyskland

16-05-2022
Espoo Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation
om ændring af områdeplan og bebyggelsesplan vedr. solcellepark i Harrislee,
Tyskland.

Danmark modtager information, da projektet kan medføre grænseoverskridende
miljøpåvirkninger. Derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed,
danske myndigheder og danske interesseorganisationer om planerne

Kort om planen

Planen omhandler ændring af områdeplan nr. 54 og bebyggelsesplan nr. 52 grundet ønsket om anlæggelse af solcellepark i Harrislee. Tæt ved den danske grænse.

Høringsmaterialet findes nedenfor:

Bilag 1. 52. ændring af araelanvendelsesplanen af Harrisele

Bilag 2. Kort over bebyggelsesplan 54

Bilag 3. Kort over solcellepark

Bilag 4 Standardkoncept for solcelleanlægget 1.

Bilag 5 Standardkoncept for solcelleanlægget 2.

Bilag 6 Standardkoncept for solcelleanlægget 3.

Bilag 7 Standardkoncept for solcelleanlægget 4.

 

Bemærkninger til planændringerne

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til planændringerne.

Hvis I ønsker at komme med bemærkninger, kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2022-34903 senest den 8. juni 2022.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espooprocessen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). *Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne