Crossbridge Energy A/S, Fredericia: Afgørelse om at co-processing af rapsolie ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

23-05-2022

Miljøstyrelsen har afgjort at Crossbridge Energy A/S, Fredericia (Crossbridge) ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for co-processing af rapsolie.

Klage skal være modtaget senest den 20. juni 2022.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs screeningsafgørelsen for Crossbridge Energy A/S

- Bilag A: Miljøstyrelsens screeningskema inkl. Crossbridges ansøgning for Crossbridge Energy A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.