CHR OLESEN SYNTHESIS A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

10-05-2022

Miljøstyrelsen har afgjort, at CHR OLESEN SYNTHESIS A/S kan foretage energi omlægning til fjernvarme og elektrisk dampkedel, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Klage skal være modtaget senest den 07. juni 2022.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

- Læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Chr. Olesen Synthesis A/S

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.