Arla Foods amba Esbjerg Mejeri: Afgørelse om at omlægning af dele af produktionen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

05-05-2022

Miljøstyrelsen har afgjort at Arla Foods amba Esbjerg Mejeri ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for projekt om omlægning af dele af produktionen til en udvidelse af produktionskapaciteten af kolde kaffeprodukter, herunder lagerkapacitet og logistikken for udlæsning af varer.
Klage skal være modtaget senest den 2. juni 2022.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der er endnu ikke truffet afgørelse om miljøgodkendelse af projektet.

 

- Læs screeningsafgørelsen inkl. bilag med ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningskema

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.