AGC Biologics A/S: Miljøgodkendelse

11-05-2022

Miljøstyrelsen har givet AGC Biologics A/S, Vandtårnsvej 83B, 2860 Søborg miljøgodkendelse til opsætning af 40 fods kølecontainer.

Klage skal være modtaget senest den 8. juni 2022.

Miljøgodkendelse

Til opsætning af 40 fods kølecontainer

- Læs miljøgodkendelsen for AGC Biologics A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.