Afgørelse om, at stop for iltning af Furesøen er omfattet af krav om miljøvurdering

03-05-2022
Miljøvurdering Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har afgjort at Furesø, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for stop for iltning af Furesøen.

En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 31. maj 2022
Journal nr.: 2020 - 6355

Afgørelsen om at projektet kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, er truffet på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21.

 

Al relevant materiale kan tilgås nedenfor:

Afgørelse

Ansøgning

Furesøs Miljøtilstand

Natura2000 vurdering

Konsekvenser i Lyngby Sø og nedstrøms

Overvågningsprogram

Fuldmagt fra Naturstyrelsen

Udledningstilladelse

Furesø, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommunes høringssvar

 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.


Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.