Afgørelse om, at etablering af Naturnationalpark Gribskov ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

20-05-2022
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har afgjort at Naturstyrelsen ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etableringen af Naturnationalpark Gribskov.

Naturstyrelsen skal etablere en 1300 ha stor naturnationalpark beliggende i Gribskov.

Formålet med projektet er at bidrage til at styrke naturen og biodiversiteten i området. Målet er at opnå et økosystem med naturlige processer og dynamikker og minimal grad af forvaltning.

 

Afgørelsen om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, er truffet på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21. Alt relevant materiale kan tilgås nedenfor:

 

Journal nr.: 2021-10297

 

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.

En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 17-06-2022.