Afgørelse om ændring af foranstaltning - Morsø Kommune, o3167

04-05-2022

Miljøstyrelsen meddeler Morsø Kommune tilladelse til at fravige det fastlagte miljømål ”God økologisk tilstand efter 22. december 2021” for en delstrækning af o8889, samt tilladelse til at fravige det fastlagte miljømål ”Godt økologisk potentiale efter 22. december 2021” for en delstrækning af o3167, jf. bilag 1, tabel 1 og 4, til bekendtgørelse om miljømål, ved gennemførelse af projektet ”Jølby Nor vådområdeprojekt”.

Afgørelse - Morsø Kommune, o3167 og o8889