Afgørelse om ændring af foranstaltning - Hjørring Kommune, o8970_d

30-05-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Hjørring Kommune kan gennemføre foranstaltningen ”udlægning af groft materiale” i stedet for indsatsen ”udlægning af groft materiale” samt ”etablering af træer” i Hæstrup Møllebæk, o8970_d.

Afgørelse - Hjørring Kommune, o8970_d