Aalborg Portland A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

25-05-2022

Miljøstyrelsen har afgjort, at Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg kan etablere et planlager til kalksten, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 22. juni 2022.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Aalborg Portland

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.