ZPD A/S: Miljøgodkendelse

23-06-2022

Miljøstyrelsen har givet ZPD A/S miljøgodkendelse til etablering af en ny scrubber til rensning af luft fra produktionen.
Klage skal være modtaget senest den 21. juli 2022.

Miljøgodkendelse

ZPD A/S etablerer ny scrubber til rensning af procesluft for lugt. Den gamle scrubber og kulfilter fjernes.

Der er samtidig med godkendelsen meddelt afgørelse om, at projektet ikke medfører, at der skal laves supplerende basistilstandsrapport.

- læs miljøgodkendelsen fpr ZPD A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.