ZINKPOWER Odense A/S: Miljøgodkendelse (tillæg) til udvidet driftstid

29-06-2022

Miljøstyrelsen har givet ZINKPOWER Odense A/S, Teglværksvej 50, 5220 Odense SØ miljøgodkendelse til udvidet driftstid.
Klage skal være modtaget senest den 27. juli 2022.

Miljøgodkendelse (tillæg) til udvidet driftstid

Godkendelsen omfatter udvidelse af driftstiden med 4 timer mandag til torsdag.

- Læs miljøgodkendelsen for ZINKPOWER Odense A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.