Xellia Pharmaceuticals ApS: Miljøgodkendelse

28-06-2022

Miljøstyrelsen har givet Xellia Pharmaceuticals ApS, Dalslandsgade 11, 2300 København S miljøgodkendelse til etablering af ny amphoaffaldstank og læsseplads samt oplagsplads for farligt affald.
Klage skal være modtaget senest den 26. juli 2022.

Miljøgodkendelse

Virksomheden har fået tilladelse til en 20 m3 tank til opbevaring af amphoaffald, og der er etableret en ny og større påfyldnings- og læsseplads ved siden af tankgården. Der er i forbindelse med denne godkendelse meddelt vilkår til oplagspladsen for farligt affald.

- læs miljøgodkendelsen for Xellia Pharmaceuticals ApS

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.