Vald. Birn A/S: Miljøgodkendelse uden nye vilkår

09-06-2022

Miljøstyrelsen har givet Vald. Birn A/S Frøjkvej 75, 7500 Holstebro tillæg til miljøgodkendelse til udskiftning af indløbsknuser 1.
Klage skal være modtaget senest den 7. juli 2022.

Miljøgodkendelse

I støbeprocessen opstår der forskellige restprodukter fra processen. Indløb er et restprodukt der er fastgjort til færdigproduktet. Indløbene fjernes fra produkterne og kan genanvendes til nye produkter i en ny støbeproces. For at klargøre indløbene til dette anvendes en knuser til at neddele indløbene så de kan indgå i den efterfølgende smelteproces.

Nærværende godkendelse vedrører udskiftning af indløbsknuser 1. med en tilsvarende indløbsknuser.

- Læs miljøgodkendelsen for Vald. Birn A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.