Renseanlæg Øst, Specialdepot slam: Afgørelse om overgangsplan og revurdering af miljøgodkendelse

30-06-2022

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for Renseanlæg Øst, Specialdepot slam, Rørdalsvej 200, 9220, Aalborg Øst.
Klage skal være modtaget senest den 28. juli 2022.

Revurdering

Vilkår i miljøgodkendelsen er opdateret, så de er i overensstemmelse med de gældende regler og praksis. Derudover er der tilføjet nye vilkår. I forbindelse med revurderingen træffes der også afgørelse om overgangsplan.

- læs afgørelse om revurdering for Renseanlæg Øst, Specialdepot slam

- læs Bilag A-1 Overgangsplan RAØ 2015

- læs Bilag A-2 Miljøkonsekvensvurdering RAØ 2014

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.