Ørsted A/S, Esbjergværket: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

29-06-2022

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Ørsted A/S, Esbjergværket, Amerikavej 7, 6700 Esbjerg.
Klage skal være modtaget senest den 27. juli 2022.

Revurdering

Ved revurderingen er vilkår blevet ajourført i overensstemmelse med BREF for store fyringsanlæg.

- læs afgørelse om revurdering for Ørsted A/S, Esbjergværket

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.