Ørsted, A/S, Avedøreværket: Miljøgodkendelse til SNCR miljøanlæg på halmkedel

14-06-2022

Miljøstyrelsen har givet Ørsted, Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre miljøgodkendelse af miljøanlæg (SNCR-anlæg) på halmkedel.

Klage skal være modtaget senest den 12. juli 2022.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har meddelt Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S, Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovremiljøgodkendelse til miljøanlæg til reduktion af NOx emission (SNCR anlæg) på halmkedel.

Miljøanlæg (SNCR anlæg) på halmkedel giver mulighed for at halmkedel kan driftes uafhængigt af drift af den biomassefyrede Blok 2 (AVV2).

- Læs miljøgodkendelsen for Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S, Avedøreværket

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.