Ny Storstrømsbro, forlængelse af tidsmæssig gyldighed til klaptilladelse SVANA-4101-00052

16-06-2022

Miljøstyrelsen giver Vejdirektoratet en forlængelse af tidsmæssig gyldighed til klaptilladelse SVANA-4101-00052. Klagefristen udløber den 14. juli 2022.

Ny Storstrømsbro, forlængelse af tidsmæssig gyldighed til klaptilladelse SVANA-4101-00052

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.