KMC’s derivatfabrik: Miljøgodkendelse

08-06-2022

Miljøstyrelsen har givet KMC, Herningvej 60, 7330 Brande, miljøgodkendelse til udførelse af forsøg og oplag af kasseret forsøgsprodukt i en tidsbegrænset periode på KMC’s derivatfabrik, Markedspladsen 7, 7330 Brande.
Klage skal være modtaget senest den 6. juli 2022

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse til udførelse af forsøg og oplag af kasseret forsøgsprodukt i en tidsbegrænset periode.

- læs miljøgodkendelsen for KMC

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.