Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a.: Miljøgodkendelse

13-06-2022

Miljøstyrelsen har givet Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a., Engholmvej 19, 7470 Karup miljøgodkendelse til etablering af silo 5 til oplag af kartoffelmel på Ericavej 57, 7470 Karup.
Klage skal være modtaget senest den 11. juli 2022.

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen omfatter en ny silo (silo 5) til oplag af kartoffelmel.

- Læs miljøgodkendelsen for Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.