Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a.: Miljøgodkendelse

20-06-2022

Miljøstyrelsen har givet Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a., Engholmvej 19, 7470 Karup miljøgodkendelse til udvidelse af arealet af pulppladsen på ny stivelsesafdeling på Åhusevej 8, 7470 Karup.
Klage skal være modtaget senest den 18. juli 2022.

Miljøgodkendelse

Det godkendte projekt omhandler udvidelse af pulppladsarealet på ny stivelsesafdeling.

- læs miljøgodkendelsen for Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.