Inter Terminals EOT - Håndtering og opbevaring af lette klasse III og IV olieprodukter - Afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

16-06-2022

Miljøstyrelsen har afgjort, at Inter Terminals EOT ApS, Holtengårdsvej 25, 4230 Skælskør, ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for projektet om håndtering og opbevaring af lette klasse III og IV olieprodukter hos Inter Terminals EOT, Varnæsvej 9, 6200 Aabenraa.

Klage skal være modtaget senest den 14. juli 2022.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs screeningsafgørelsen for Inter Terminals EOT

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.