Havbundssedimentdepot Frederikshavn Havn: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

17-06-2022

Miljøstyrelsen har givet Havbundssedimentdepot Frederikshavn Havn, Nordhavnsvej 20, 9900 Frederikshavn, miljøgodkendelse til at udlederkravet for suspenderet stof øges fra 20 mg/l til 50 mg/l og årligt mængdekrav fra 600 kg/år til 1.500 kg/år suspenderet stof.
Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Klage skal være modtaget senest den 15. juli 2022.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Havbundssedimentdepot Frederikshavn Havn miljøgodkendelse til at udlederkravet for suspenderet stof øges fra 20 mg/l til 50 mg/l og årligt mængdekrav fra 600 kg/år til 1.500 kg/år suspenderet stof.

- Læs miljøgodkendelsen for Havbundssedimentdepot Frederikshavn Havn

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.

§ 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.