Fujifilm: Miljøgodkendelse

29-06-2022

Miljøstyrelsen har givet Fujifilm på Biotek Allé i Hillerød miljøgodkendelse til en produktionsudvidelse. Der er forud for godkendelsen foretaget en miljøvurdering af projektet.

Klage skal være modtaget senest den 27. juli 2022.

Miljøgodkendelse

Fujifilm producerer lægemidler. Virksomheden ønsker at udvide med tre nye produktionsbygninger samt tilhørende hjælpefunktioner.

Der er forud for godkendelsen foretaget en miljøvurdering af projektet. Miljøgodkendelsen erstatter i den forbindelse tilladelsen efter miljøvurderingslovens §25, jf. § 15 stk. 4.

Miljøgodkendelsen indeholder ansøgning om miljøgodkendelse, afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport, samt Miljøstyrelsens bemærkninger i forbindelse med høring af miljøkonsekvensrapporten.

- Læs miljøgodkendelsen for Fujifilm

- Læs miljøkonsekvensrapport for Fujifilm

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.